Moederland Charlotte Perkins Gilman Karakters
Aantal:

Charlotte Perkins Gilman

Moederland

Gefascineerd door de verhalen over een vreemd land waar alleen vrouwen en meisjes wonen, gaan drie mannelijke avonturiers op expeditie. Op een bergvlakte vinden ze het van de buitenwereld afgesneden vrouwenland, waar zich na het verdwijnen van de mannelijke bevolking een maatschappelijke orde ontwikkelde zonder oorlog en overheersing. In deze ideale samenleving neemt een collectief moederschap de plaats in van religie, ideologie en onderlinge competitie.

De utopische roman Moederland, een van de belangrijkste werken uit het oeuvre van Charlotte Perkins Gilman, werd voor het eerst gepubliceerd in 1915 en is meer dan een eeuw nog steeds brandend actueel. In Moederland presenteert Gilman geenszins een voorstelling van de ideale samenleving, maar laat ze haar protagonisten in dialoog gaan over thema’s als gender, zelfontplooiing en gemeenschapszin tegenover individualiteit. Het werk houdt de lezer een spiegel voor en spoort aan om te reflecteren op het karakter van onze maatschappij en onze rol erin.
   

Charlotte Perkins Gilman (1860–1935) wordt wereldwijd aanschouwd als een van de belangrijkste en eerste feministische schrijvers. Gilman, die ook socioloog was en zelfbenoemd humanist, gaf wereldwijd lezingen over de sociaal-economische positie van de vrouw. Al haar opvattingen en ideeën verwerkte ze in haar veelbesproken romans en verhalen, waarvan Moederland en Het gele behang het bekendst zijn. Haar vooruitstrevende opvattingen maakten Gilman een rolmodel voor alle volgende generaties feministen. Op haar ideeën werd voortgeborduurd door onder anderen Simone de Beauvoir en Iris Murdoch. Gilman wordt vaak de Amerikaanse tweelingzus van Virginia Woolf genoemd.

 

Moederland van Charlotte Perkins Gilman verscheen in een eenmalige oplage van 750 exemplaren waarvan de eerste 300 met de hand werden gestempeld en genummerd.

‘Ik had nog nooit zoiets gelezen. Ik had geen idee dat het mogelijk was om in zo’n zuivere, onderkoelde stijl te schrijven; ik had geen idee dat het mogelijk was om zo te schrijven over onderdrukking, ziekte, waanzin, huwelijk.’

– Maggie O’Farrell

‘Mogen de godinnen glimlachen naar degenen die dit boek uit haar lange vergetelheid hebben gered.’

– The New York Times

Auteur: Charlotte Perkins Gilman
Vertaler: Ank van Wijngaarden
Omslagbeeld: Cheyenne Goudswaard
Omslagontwerp: Faker Agencey
ISBN: 978 94 640 7124 5
Aantal pagina's: 232