De vadsige koningen | Hugo Raes | Karakters
Aantal:

Hugo Raes

De vadsige koningen

Wat betekent vrijheid voor een maatschappij in wederopbouw? Hoe geven we betekenis aan een ogenschijnlijk zinloos leven? Tijdens een klamme zomernacht ligt Herman te piekeren. Op zoek naar antwoorden graaft hij in zijn herinneringen, waarin zijn vrouw en kinderen, zijn vrienden en toevallige individuen ten tonele verschijnen. Een nacht lang probeert hij koortsachtig zijn kleurloze bestaan te doorgronden.

In zijn romandebuut De vadsige koningen verwoordt Hugo Raes met scherpe pen de verwarde naoorlogse tijdgeest en de overgang naar de onstuimige jaren zestig. Deze bewustzijnsroman, die bij verschijning heel wat stof deed opwaaien, legde de kiem voor een jarenlang schrijverschap en een uniek oeuvre in de Nederlandstalige letteren.    

Hugo Raes (1929-2013) is een van de belangrijkste Belgische schrijvers van de twintigste eeuw. Hij wordt in één adem genoemd met Jan Wolkers, Louis Paul Boon en Hugo Claus. Zijn vernieuwende en vaak geëngageerde werk zorgde voor controverse, maar werd ook bekroond met onder meer de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. In 1975 ontving Hugo Raes de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Proza.

 

‘Een der boeiendste figuren uit de Nederlandstalige letterkunde is Hugo Raes. Met De vadsige koningen bewees hij over een zeer rijk en geschakeerd talent te beschikken.’

– C. Buddingh'

‘Hugo Raes is ongetwijfeld de kroniekschrijver van zijn tijd en generatie geworden, want op De Kapellekensbaan na hebben wij zelden een zo indrukwekkend boek gelezen als dit.’

– Jan Walravens

De vadsige koningen is het equivalent van Gerard Reves De avonden.’

– J.J. Oversteegen

Auteur: Hugo Raes
Omslagbeeld: Anne Hulskemper
Omslagontwerp: Faker Agencey
ISBN: 978 94 640 7121 4
Aantal pagina's: 280